Trình tự ghi sổ kế toán Hoàn Hảo

Posted by admin on November 29, 2009

Trình tự ghi sổ kế toán bằng phần mềm kế toán được đơn giản hoá qua các phần hành như  sau

  • Hàng ngày căn cứ vào các hoá đơn bán hàng kế toán ghi sổ và nhập liệu vào phần hành “hoá đơn bán hàng”, trong phần này nhập luôn cả phần kê khai thuế để cuối tháng kết xuất tờ khai làm báo cáo thuế hàng tháng, nếu hoá đơn nào bán hàng thu tiền ngay thì ghi sổ vào phần hành “thu tiền mặt”
  • Với các hoá đơn đầu vào là mua hàng-nguyên liệu-công cụ dụng cụ…,kế toán ghi sổ vào phần “hoá đơn mua hàng hoặc hoá đơn khác”, kế toán không quên khai báo thông tin vào phần kê khai thuế để làm báo cáo thuế cuối tháng, nếu thanh toán ngay bằng tiền mặt thì ghi thêm phần hành của sổ kế toán là “phiếu chi”
  • Định kỳ nhận giấy báo nợ và báo có từ ngân hàng gửi về, kế toán ghi chép nghiệp vụ phát sinh vào phần hành “báo nợ = thanh toán nhà cung cấp, phí ngân hàng & báo có = khách hàng thanh toán cho đơn vị, lãi tiền gủi ngân hàng
  • Cuối kỳ kế toán khai báo các bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh, chọn “thực hiện”, kết quả phần mềm sẽ tự động tính toán và định khoản các bút toán kết chuyển
  • Trước khi in và khoá sổ phải kiểm tra số liệu trên bảng cân đối phát sinh và các sổ kế toán chi tiết xem có nghiệp vụ nào bất hợp lý thì phải dó lại để điều chỉnh

Hoàn Hảo Company đưa ra các bước đơn giản của quá trình thực hiện trình tự ghi sổ kế toán để các bạn tham khảo, trong quá trình thực hành và ghi sổ kế toán có những vướng mắc hãy liên hệ dịch vu kế toán của Hoàn Hảo Company để được tư vấn miễn phí

  • Di động : 0903 112 444
  • Email : tuvan@ketoanvat.com – thietdong2012@gmail.com

HOME

 

375 Comments