Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nâng ứng dụng

Posted by admin on February 18, 2014

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nâng ứng dụng từ 3.1.7 ->3.2.0

-         Tờ khai quyết toán thuế TNCN: Từ ngày 22/01/2014, NNT sẽ gửi tờ khai đến cơ quan thuế và file dữ liệu XML lên trang web http://tncnonline.com.vn  hoặc http://kekhaithue.gdt.gov.vn

-         Lưu ý về cài đặt ứng dụng HTKK:

      Download ứng dụng HTKK 3.2.0 tại : http://kekhaithue.gdt.gov.vn

                                                           http://tncnonline.com.vn

                                                           http://www.gdt.gov.vn

     NNT có thể cài đặt đồng thời ứng dụng HTKK 3.2.0 và HTKK 3.1.7 trên cùng một máy tính.

     Lưu ý: Không được chép thư mục Datafile, hoặc sao lưu dữ liệu (backup) từ HTKK 3.1.7 bỏ vào HTKK 3.2.0 sẽ chạy sai các chỉ tiêu trên tờ khai mới mẫu theo TT156/TT-BTC. Nhập mới hoàn toàn vào Ứng dụng HTKK 3.2.0 dùng để kê khai tờ khai thuế theo mẫu trong Thông tư 156/2013/TT-BTC từ kỳ tính thuế tháng 1/2014.

     đối với tờ khai điều chỉnh, bổ sung từ kỳ tháng 12/2013 trở về trước sử dụng HTKK 3.2.0 nhưng trước khi đó phải nhập nội dung tờ khai củ vào HTKK 3.2.0 sau đó mới tạo tờ khai điều chỉnh.

     Khi cài đặt phần mềm HTKK 3.2.0, NNT không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK 3.1.7 nếu trên máy tính trước đây đã cài đặt phiên bản 3.1.7.

     Phiên bản HTKK 3.1.7 dùng để tra cứu tờ khai đã kê khai theo mẫu trong Thông tư 28/2011/TT-BTC của các kỳ tính thuế từ tháng 12/2013 trở về trước

Trân trọng kính chào !

Tư vấn miễn phí 24/ 24

  • Hoàn Hảo Company
  • Di động : 0903 112 444 Mr Đồng
  • Email : tuvan@ketoanvat.com – thietdong2012@gmail.com
  • Website : ketoanvat.com

 

902 Comments